Audyty obszaru jakości mają na celu ocenę jak funkcjonuje system zarządzania jakością (ang. Quality Management Systems) Państwa Firmy w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009. Na wymagania normy jakości, które są badane podczas audytu składają się przede wszystkim: zaangażowanie kierownictwa w utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością, nadzór nad dokumentami i zapisami, usystematyzowanie zarządzania zasobami w organizacji, ustanowiona i stosowana polityka jakości, ustanowienie procesów realizacji wyrobu i  zależności zachodzących pomiędzy poszczególnymi procesami, zaprojektowanie mapy procesów, określenie celów jakości, dokonywanie systematycznych pomiarów odnośnie skuteczności poszczególnych procesów i obszarów.

DAXON SOLUTIONS Dagmara Modrzejewska, NIP: 6442959228, REGON: 360285765, ul. Mickiewicza 3, 40-092 Katowice
tel.: +48 32 724 10 73; +48 662 512 792

Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie materiałów zawartych na stronie www.daxonsolutions.pl bez zgody Właściciela DAXON SOLUTIONS jest zabronione
pod rygorem skutków prawnych.