Audyty kompetencyjne są realizowane w oparciu o Assessment Center zarówno na niższych szczeblach zarządzania (audyty personalne) i na wyższych - audyty menedżerskie, czyli pracowników mających kluczowe znaczenie dla Państwa Firmy.  Audyty personalne można również prowadzić z kandydatami do pracy jeśli chcą Państwo uzyskać szczegółowe informacje o kandydatach. Audyty są usługą mającą na celu diagnozę i udzielenie odpowiedzi na pytanie czy dana osoba posiada kompetencje, czyli predyspozycje w obszarach wiedzy fachowej, umiejętności interpersonalnych i osobistych oraz postaw i zachowań, które pozwalają jej na wykonywanie pracy na odpowiednim poziomie umiejętności zawodowych. Podczas audytu specjaliści DAXON SOLUTIONS dokonują oceny potencjału zawodowego; opracowują ścieżki kariery i określają potrzeby w zakresie szkoleń i proponują ścieżkę szkoleń w ramach Development Center.

Przy realizacji badań kompetencyjnych DAXON SOLUTIONS posługuje się następującymi metodami badawczymi:

  • kwestionariusz ankiety,
  • kwestionariusz wywiadu,
  • wywiad bezpośredni pogłębiony, 
  • konsultacje z kierownictwem i kluczowymi specjalistami firmy w celu poznania specyfiki działania firmy,
  • analiza dokumentacji firmy z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi (m.in.: schemat organizacyjny i struktura organizacyjna oraz struktura zatrudnienia jak również macierz kompetencji, opis stanowisk pracy itp.).

DAXON SOLUTIONS Dagmara Modrzejewska, NIP: 6442959228, REGON: 360285765, ul. Mickiewicza 3, 40-092 Katowice
tel.: +48 32 724 10 73; +48 662 512 792

Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie materiałów zawartych na stronie www.daxonsolutions.pl bez zgody Właściciela DAXON SOLUTIONS jest zabronione
pod rygorem skutków prawnych.