Audyt w oparciu o wymagania normy ISO/IEC 20000-1:2005, która specyfikuje wymagania w zakresie zarządzania usługami IT. Bazując na ITIL (Information Technology Infrastructure Library) - czyli zbiorze najlepszych praktyk w zarządzaniu informatyką, norma ISO 20000 definiuje minimalne wymagania każdego dostawcy usług. ISO/IEC 20000 jest standardem przeznaczonym dla każdej firmy, w której funkcjonują usługi IT. Nie ma znaczenia: wielkość, struktura ani lokalizacja. Wymagania normy mają zastosowanie zarówno dla dostawców wewnętrznych oraz zewnętrznych oraz podwykonawców, którzy wspierają realizowane procesy.

DAXON SOLUTIONS Dagmara Modrzejewska, NIP: 6442959228, REGON: 360285765, ul. Mickiewicza 3, 40-092 Katowice
tel.: +48 32 724 10 73; +48 662 512 792

Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie materiałów zawartych na stronie www.daxonsolutions.pl bez zgody Właściciela DAXON SOLUTIONS jest zabronione
pod rygorem skutków prawnych.