DAXON SOLUTIONS pomaga swoim Klientom tworzyć system okresowych ocen pracowników.
 
Po takie narzędzie sięga firma, która chce świadomie zarządzać podległym personelem, posiadać sformułowaną strategię w zakresie rozwoju i szkoleń oraz dąży do określenia sposobów awansowania i premiowania, ponieważ system ocen pracowniczych można z czasem rozwijać w kierunku wartościowania stanowisk pracy i systemu motywacyjnego.
 
Po zebraniu danych o pracownikach w takich obszarach jak: wiedza fachowa, umiejętności interpersonalne i osobiste oraz postawy zachowania DAXON SOLUTIONS zaprojektuje dla Państwa Firmy arkusze oceny pracownika oraz przełożonego czyli przygotuje skuteczny system służący ocenie pracowników, analizie potrzeb szkoleniowych oraz plan szkoleń.
 
Jeśli chcą Państwo efektywnie wykorzystać budżet szkoleniowy to system ocen pracowniczych jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie.
Dla firm, w których funkcjonuje system zarządzania jakością wprowadzenie systemu okresowych ocen pracowniczych wpisuje się w realizację pkt 6.2.2 normy PN-EN ISO 9001:2009, w którym mowa jest o kompetencjach szkoleniach i świadomości, który brzmi:


"Organizacja powinna:*

a) określić niezbędne kompetencje personelu wykonującego prace mające wpływ na zgodność z wymogami dotyczącymi wyrobu,

b) tam gdzie ma zastosowanie zapewnić szkolenie lub podjąć inne działania w celu osiągnięcia niezbędnych kompetencji,

c) ocenić skuteczność podjętych działań,

d) zapewnić, aby personel organizacji był świadomy istoty i ważności swoich działań i tego, jak przyczynia się do osiągania celów dotyczących jakości

e )utrzymywać odpowiednie zapisy dotyczące wykształcenia, szkolenia, umiejętności i doświadczenia".


* PN-EN ISO 9001:2009

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

DAXON SOLUTIONS Dagmara Modrzejewska, NIP: 6442959228, REGON: 360285765, ul. Mickiewicza 3, 40-092 Katowice
tel.: +48 32 724 10 73; +48 662 512 792

Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie materiałów zawartych na stronie www.daxonsolutions.pl bez zgody Właściciela DAXON SOLUTIONS jest zabronione
pod rygorem skutków prawnych.