Corporate Identity (CI) czyli tożsamość firmy.* Są te elementy, za pomocą których ludzie ją identyfikują i odróżniają firmę na rynku. Tożsamość organizacji to nie tylko logo i symbole związane z firmą. Do narzędzi „znakowania” firmy zaliczamy również:

-    prezentację – obejmującą nie tylko wygląd materiałów promujących firmę, jednolitych i zgodnych z założeniami systemu identyfikacji wizualnej, lecz także wygląd pomieszczeń, oznakowania wewnętrzne, ubrania służbowe, oznakowania samochodów służbowych, identyfikatory służbowe oraz wszystkie możliwe sposoby podkreślenia firmowości, preferencji i odrębności firmy;

-    osobowość – wartości firmy, które wyrażają się w akcentowaniu misji, wizji i celu jej działania;

-    postępowanie – sposób wyrażania osobowości firmy przejawiający się w zachowaniu jej pracowników, realizowaniu wartości, którymi kieruje się firma w swojej działalności, zwłaszcza w kontaktach z takimi grupami odbiorców jak udziałowcy, członkowie rad nadzorczych, czy oczywiście klienci;

-    komunikację – w odniesieniu do procesu komunikowania się;

-    powiązania – czyli środowiska, w którym obraca się firma (np. instytucje charytatywne); jakie cele popiera; jakie akcje sponsoruje; jakie osobistości w niej pracują lub jak są z nią powiązane.

Tożsamość wpływa na wytworzenie określonego wizerunku (z ang. corporate image), który pozycjonuje firmę w jej otoczeniu.

 

 

 

 

 

 

* Patrz: D. Modrzejewska, Wizualizacja jako system wpływający na sukces firmy, s. 234-245, [w:] Dylematy teorii ekonomii w rzeczywistości gospodarczej XXI wieku, red. nauk. A. P. Balcerzaka i D. Góreckiej, Wyd. „Adam Marszałek”, Toruń 2006.

DAXON SOLUTIONS Dagmara Modrzejewska, NIP: 6442959228, REGON: 360285765, ul. Mickiewicza 3, 40-092 Katowice
tel.: +48 32 724 10 73; +48 662 512 792

Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie materiałów zawartych na stronie www.daxonsolutions.pl bez zgody Właściciela DAXON SOLUTIONS jest zabronione
pod rygorem skutków prawnych.