Drukuj

"Gdy już dostaniemy się na sam szczyt, upewnijmy się, że rynek o tym wie" - Jack Trout

Jeśli chcesz skutecznie promować Swoją Firmę DAXON dostarczy Ci nowoczesne i ciekawe rozwiązania w zakresie reklamy. 

Wizerunek powinien być utrzymywany i konsekwentnie rozwijany według przyjętych standardów. Wszelkie materiały o charakterze reklamowym jak: foldery, ulotki bądź bannery, tablice reklamowe, standy, wallupy, rollupy, balony, pylony czy też: prezentacje multimedialne, ogłoszenia i artykuły w gazecie jak również oznakowania firmowe zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne powinny zawsze mieć na uwadze to, aby były spójne z przyjętą identyfikacją korporacyjną i promować firmę. Nie sposób wymienić wszystkich pól eksploatacyjnych czyli obszarów zastosowań nośników reklamy. Wszystko zależy od potrzeb Klienta.