Drukuj

Audyty kompetencyjne są realizowane w oparciu o Assessment Center zarówno na niższych szczeblach zarządzania (audyty personalne) i na wyższych - audyty menedżerskie, czyli pracowników mających kluczowe znaczenie dla Państwa Firmy.  Audyty personalne można również prowadzić z kandydatami do pracy jeśli chcą Państwo uzyskać szczegółowe informacje o kandydatach. Audyty są usługą mającą na celu diagnozę i udzielenie odpowiedzi na pytanie czy dana osoba posiada kompetencje, czyli predyspozycje w obszarach wiedzy fachowej, umiejętności interpersonalnych i osobistych oraz postaw i zachowań, które pozwalają jej na wykonywanie pracy na odpowiednim poziomie umiejętności zawodowych. Podczas audytu specjaliści DAXON SOLUTIONS dokonują oceny potencjału zawodowego; opracowują ścieżki kariery i określają potrzeby w zakresie szkoleń i proponują ścieżkę szkoleń w ramach Development Center.

Przy realizacji badań kompetencyjnych DAXON SOLUTIONS posługuje się następującymi metodami badawczymi: