Drukuj

Audyt w oparciu o wymagania normy ISO/IEC 20000-1:2005, która specyfikuje wymagania w zakresie zarządzania usługami IT. Bazując na ITIL (Information Technology Infrastructure Library) - czyli zbiorze najlepszych praktyk w zarządzaniu informatyką, norma ISO 20000 definiuje minimalne wymagania każdego dostawcy usług. ISO/IEC 20000 jest standardem przeznaczonym dla każdej firmy, w której funkcjonują usługi IT. Nie ma znaczenia: wielkość, struktura ani lokalizacja. Wymagania normy mają zastosowanie zarówno dla dostawców wewnętrznych oraz zewnętrznych oraz podwykonawców, którzy wspierają realizowane procesy.