Drukuj

"Wierzę,
że jeśli pokażesz ludziom
problemy i wskażesz ich rozwiązania,
to pobudzisz ich
do działania"

- Bill Gates

Realizujemy audyty w takich obszarach jak: proces komunikowania się, wizerunek firmy, kompetencje pracowników, jakość, bezpieczeństwo informacji czy też zarządzanie usługami IT.

Audytorzy DAXON SOLUTIONS to fachowcy, którzy nie tylko dokonają oceny, analizy i wystawią raport. Kolejnym działaniem jest możliwość współpracy w zakresie doskonalenia Państwa Firmy w wybranym obszarze. Wszystko po to, aby usprawnić funkcjonowanie Państwa Firmy.

Bardzo istotne jest, aby ustanowione w firmie procesy i zależności pomiędzy nimi oraz procedury, instrukcje czy też wytyczne systemu zarządzania były zintegrowane z innymi procesami zarządzania. Jest to niezwykle ważne i gwarantuje sprawność i skuteczność gdy wymagania norm są płynnie połączone z pozostałymi przepisami wewnętrznymi regulującymi sposób funkcjonowania firmy. Podział na "iso" i inne obszary w Państwa Firmie jest niewłaściwy i jest sygnałem, że system zarządzania nie działa prawidłowo. Jeśli pracownicy kojarzą ISO wyłącznie z niepotrzebną biurokracją też warto się temu przyjrzeć i zastanowić nad audytem strony trzeciej wykonanym przez DAXON SOLUTIONS w celu uzyskania informacji zwrotnej, której celem będzie naprawa, rozwój i doskonalenie.