Drukuj

System motywacyjny pracowników to uporządkowany zbiór narzędzi  i czynników stosowanych w celu doceniania i motywowania pracowników. Wszystko po to, aby stworzyć warunki i przekonać pracowników, że ich cele indywidualne wpisują się w cele całej firmy. Pracownik, który utożsamia się z firmą jest do niej bardziej przywiązany ponieważ widzi obopólną korzyść z pracy.

Znajomość mechanizmów funkcjonowania systemu motywacyjnego przez przełożonych i umiejętność zastosowania odpowiednich narzędzi motywacyjnych jest jednym z czynników determinujących sukces firmy. Firma to ludzie zatem bez zaangażowanego i zmotywowanego do pracy personelu nie można mówić o jej efektywnym funkcjonowaniu.